بادبادک بازی

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : انفرادی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

برای به پرواز در آوردن بادبادک باید نیروی پرواز بیشتر از وزن بادبادک باشد و این نیرو به سرعت نسبی باد بستگی دارد ؛ هر چه از زمین دور می شویم سرعت باد بیشتر و جریان آن پایدارتر است .

در سرعت های پایین باد نیز می توان به راحتی بادبادک را به پرواز در آورد فقط نیاز به کمی اطلاعات و تمرین دارد .

شرح بازی و سرگرمی


شما باید بر خلاف جهت باد بایستید و نخ را به اندازه 3 متر یا بیشتر باز کنید. طوریکه نخ بصورت شل روی زمین بیافتد ، دوست و یا همراه  شما در حدود 5/1 متر دورتر از شما با دبادک را از گوشه های بیرونی به آرامی نگه می دارد ؛ موقع به پرواز در آوردن بادبادک زمانی که شما به سرعت شروع به دویدن می کنید خیلی مهم است که با علامت شما ، همراهتان اجازه دهد بادبادک به پرواز در آید و در هوا قرار گیرد ؛ شما کشیدن نخ رابصورت یکنواخت ادامه دهید تا بادبادک بالا رود ؛ هر وقت که احساس فشار بر روی آن کردید ، به آرامی نخ را رها کنید.نکات مهم:

1- کشیدن نخ باعث بالا رفتن بادبادک می شود.

2-  شل کردن نخ باعث سقوط بادبادک می گردد زیرا سرعت آن کم می شود .

3- اگربادبادک شما در جهت اشتباه حرکت می کند ، باید نخ را شل کنید ، در این وضعیت در هوا شناور می شود یا شروع به چرخیدن می کند.

 4- اگر باد بادک به طرف زمین سقوط کرد نخ را شل کنید و اجازه دهید تا بادبادک غیر پایدار شود و سپس نخ را بکشید ، در این حالت بادبادک بطرف بالا حرکت می کند و از سقوط آن به سمت زمین جلوگیری می شود.

6- نخ را نزدیک ناخن یا اولین مفصل انگشت اشاره نگه دارید و انگشت شست را مشابه یک اهرم برای کشیدن یا رها کردن سر نخ استفاده کنید.

7-  هرگز بدون دلیل نخ را شل نکنید زیرا باعث حرکت بد بادبادک می شود .

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز