سک‌سکنا

تنگسه(کازرون)

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- هر بازيکن براى خود تعدادى چوب نوک‌تيز دارد. 

2- نفر اول يکى از چوب‌هاى خود را بر زمين مى‌زند.  

3- نفر بعدى بايد طورى چوب خود را در کنار چوب نفر اول بزند که چوب او را بى‌اندازد، بدون اینکه چوب خودش بى‌افتد.

4-  اگر نتواند موفق شود، مى‌بازد. به اين بازى در شهر کازرون" تنگسه" مى‌گويند .


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : فارس
شهرستان : کازرون
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب