چوپان راستگو

دسته : قصه گویی
قصه گو : کیوان اقبالی
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال
موضوع قصه : فلکلور

چوپان راستگویی گوسفندهای اهالی روستا را برای چرا هرروز به مرتع می برد. اما مشکی او عدم آشنایی با علم روز است .از طرف دیگر گرگ های متمدن با کشیدن نقشه ای دقیق و استفاده از این نقطه ضعف چوپان و اهالی موفق به جلوه دادن چوپان در نزد اهالی به دروغگویی شده و کل گوسفندان را می دزدند.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : قصه فولکلور چوپان دروغگو – بازنویسی شده توسط خود قصه گو
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری