ماشین پرتاب کننده‌ی توپ

دسته : علمی

با استفاده از برخی ابزار‌ها می توان کار را آسان کرد. هر ابزاری که کار را آسان می‌کند ماشین نام دارد. نیرو را می‌توان هر کشش یا فشاری دانست که در جهت معینی وارد می شود.این آزمایش از سری آزمایش های ماشین‌ها، اهرام‌ها و نیرو است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت ماشین‌ها، اهرام‌ها و نیرو است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

10 عدد چوب معاینه پزشکی یا چوب بستنی

3 عدد کش پول

درب بطری

چسب دو طرفه(دو رو)

توپ‌های کوچک نرم پارچه‌ای

شرح آزمایش

مانند شکل دو عدد از چوب‌های معاینه پزشکی را بردارید و کش را دور آن دو چوب بپیچید. کش را روی سر چوب‌ها قرار دهید.

در قسمت پایینی چوب‌های اتصال‌یافته ، 8 چوب دیگر را مانند شکل قرار دهید.

به وسیله‌ی یک کش دیگر، تمامی چوب‌ها را به هم متصل کنید. شکل‌های زیر مرحله به مرحله اتصال چوب‌ها را به همدیگر نشان می‌دهند.

مانند شکل قسمتی از چسب دو رو را جدا کنید و روی سر چوب بالایی که در نقش یک اهرم عمل می‌کند بچسبانید.  سپس روی چسب درب بطری را قرار دهید.

توپ‌های نرم پارچه‌ای را داخل درب بطری قرار دهید و با نیرو وارد کردن به درب بطری آن‌ها را پرتاب کنید.

انچه اتفاق می افتد...

با استفاده از برخی ابزار‌ها می توان کار را آسان کرد. هر ابزاری که کار را آسان می‌کند ماشین نام دارد. در اینجا چوب بالایی پرتاب کننده‌ی توپ، یک اهرم است. اهرم، قیچی قرقره، چرخ چاه، سطح شیب‌دار و پیچ همگی ماشین هستند.

اهرم میله‌ی سفتی است که حول نقطه‌ای به نام تکیه‌گاه می‌چرخد. در ماشین پرتاب کننده‌ی توپ تکیه‌گاه جایی است که چوب بالایی به سایر چوب‌ها تکیه دارد.

نیرو را می‌توان هر کشش یا فشاری دانست که در جهت معینی وارد می شود. اهرم ها یا افزاینده نیرو هستند و یا افزاینده‌ی حرکت. اهرام های افزاینده‌ی حرکت، سرعت و مسافت را افزایش می‌دهند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی