توپ سرگردان

دسته : علمی
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

این کاردستی کودک را به تفکر وادار می کند هدف از این آزمایش آشنایی با ویژگی های حالت گاز است.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

یک تکه ی کاغذ با حداقل طول و عرض 30 سانتی متر

یک بطری خالی


بطری را به مطابق شکل یر روی میز بگذارید

تکه کاغذ را با دست خود به شکل گلوله در آورده و یک توپ کاغذی کوچک بسازید

حال سعی کتید با فاصله از سر بطری شروع  به دمیدن کنید و توپ را با استفاده از دمیدن به داخل بطری هدایت کنید آیا این کار امکان پذیر است ؟

در ابتدا به نظر می رسد که هدایت یک توپ کاغذی با استفاده از دمیدن در داخل بطری کار بسیار آسانی باشد اما هدایت توپ کاغذی در یک بطری  با استفاده از دمیدن امکان پذیر نیست مگر اینکه شما با استفاده از یک نی عمل دمیدن را انجام دهید و  نیروی هوایی که به داخل بطری می دمید را برای هدایت توپ کاغذی به داخل یطری متمرکز کنید. با این کار نیروی فشار هوایی که به داخل بطری می دمید به یکباره به توپ نیرو وارد کرده و آن را به داخل بطری هدایت می کند حال اینکه بدون نی مولکول های گاز به طور سرگردان وارد بطری می شوند و حتی باعث بیرون جهیدن توپ کاغذی از داخل بطری می شود.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، بطری
روش اجرای کاردستی : ساده
ایده پرداز : پریسا حسنی