بندک سرگو

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- بازیکنان به دو گروه  تقسیم می شوند.

2- افراد يک گروه دست‌ها را روى شانه‌هاى هم مى‌گذارند و  یک دايره درست می کنند.

3-  دو نفر از افراد همين گروه دو سر طنابى را گرفته دور آنها حلقه مى‌زنند تا از آن ها محافظت کنند و دائماً طناب را تکان مى‌دهند.

4-  افراد گروه ديگر بايد سعى کنند خيز برداشته و بى‌آنکه طناب به آنها اصابت کند روى دوش بازيکنان داخل حلقه بپرند. 

5- اگر موفق شوند، تا آخر آن دور بازى سوار هستند ولى اگر طناب به کسى اصابت کرد او بايد جاى خود را به يارى که درون حلقه بوده عوض کند .


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : فارس
شهرستان : شیراز ، کازرون
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب