سرگرمی «بازی با نی»

گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

گروه سنی: «ج» سال‌های چهارم و پنجم دبستان، «د» دوره راهنمایی، «هـ» سال‌های دبیرستان

این سرگرمی از یک مجموعه نی‌ نوش در اندازه‌های مختلف و انواع اتصال‌های چند شاخه‌ای ساخته شده‌ و با وصل کردن آن‌ها به یکدیگر می‌توان اشکال و احجام گوناگون ساخت.
سرگرمی «بازی با نی» در پرورش درک صحیح از اشکال هندسی و بعد فضاسازی در مخاطب تاثیرگذار است.

مشخصات اسباب بازی
تولید کننده : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولید : ۱٣٧٣