سرگرمی «چندنما ۱ و ۲»

گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

گروه سنی: «ب» سال‌های دوم و سوم دبستان، «ج» سال‌های چهارم و پنجم دبستان

اين سرگرمی دارای يک عدسی چشمی است که سطح آن در وجوه مختلف تراش خورده‌ است.
تصاوير مشاهده شده با اين عدسی‌ها به صورت تکراری و با ترکيب‌بندی جديد از شکل و رنگ است.
بنابراين با متمرکز کردن عدسی اين سرگرمی بر روی تصاوير پيرامون خود و چرخش آن، به تصاوير جالب توجهی می توان دست يافت.
«چندنما» برای به دست آوردن تجربه‌های بصری مفید است.

مشخصات اسباب بازی
تولید کننده : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولید : ۱٣٧۶
طراح اسباب بازی : اقتباسی