سرگرمی «میکروسکوپ دانش‌آموزی»

گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

گروه سنی: «ب» سال‌های دوم و سوم دبستان، «ج» سال‌های چهارم و پنجم دبستان، «د» دوره راهنمايی

این ميکروسکوپ جهت بزرگ‌نمايی نمونه‌های موجود در طبيعت که با چشم غيرمسلح قابل مشاهده نیست استفاده می‌شود.
بزرگ‌نمايی اين وسيله با توجه به ترکيب عدسی چشمی و شیئی ٧٥×١٥٠×٣٠٠ است.
ميزان نور لازم جهت تماشای نمونه‌های مورد مطالعه از طريق بازتاب نور از آينه ميکروسکوپ تامين می‌شود.

مشخصات اسباب بازی
تولید کننده : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
طراح اسباب بازی : جهاد دانشگاهی صنعتی شریف (واحد اپتیک)