سرگرمی «پردک ۳»

دسته : فکری
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

گروه سنی: «ج» سال‌های چهارم و پنجم دبستان، «د» دوره راهنمايی

اين سرگرمی از ۶ قطعه ساخته شده است.
اگر يک قطعه يا قطعاتی از اين مجموعه به عنوان سوال تغيير داده شود با ديدن شکل و تجسم کردن فضای منفی می‌توان با ۴ قطعه ديگر يک شکل کامل ساخت.
سرگرمی «پردک ۳» موجب تقويت مهارت‌های بصری و توانايی‌های تجسمی کودکان و نوجوانان می‌شود.

مشخصات اسباب بازی
سال تولید : ۱٣٧٩
طراح اسباب بازی : علی اسدی مرصع