سرگرمی «گردونه تصویر۲»

گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

گروه سنی: «ج» سال‌های چهارم و پنجم دبستان، «د» دوره راهنمايی، «هـ» سال‌های دبيرستان

اين سرگرمی از يک گردونه آينه‌دار (پراکسينو اسکوپ) ساخته شده است.
«گردونه تصوير۲» اساس کار نقاشی متحرک را به کودکان می‌آموزد.

مشخصات اسباب بازی