سرگرمی «ماکت بالن هوای گرم»

گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

گروه سنی: ۱۰ تا ۱۶ سال

اين بالن از قطعات مقوايی تشکيل شده است.
با چسباندن قطعات می‌توان يک بالن ساخت.
اين سرگرمی جهت آشنايی با احجام هندسی، آشنايی با روش طراحی و افزايش مهارت در ساخت احجام و تقويت دقت و حوصله کودکان و نوجوانان مناسب است.

مشخصات اسباب بازی