سرگرمی «جورچین حجم‌آموز افلاطونی»

گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

گروه سنی: ۱۰ تا ۱۴ سال

اين سرگرمی دارای ۲۰ قطعه مثلث متساوی‌الاضلاع است.
با اتصال مثلث‌ها توسط کش می‌توان يک ۲۰ وجهی منتظم ساخت.
کودکان و نوجوانان می‌توانند با صبر و تلاش از قطعات ارایه شده احجام مختلفی بسازند.
اين سرگرمی در تقويت ذهن و درک جهت شناخت نسبيت بين سطح و حجم موثر است.

مشخصات اسباب بازی