سرگرمی «پازل ساز»

گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا
شماره هولوگرام شورای نظارت : ٨٣/۱٠٠٢٢٠/۶

گروه سنی: ۱۰ سال به بالا

اين سرگرمی دارای يک لوح فشرده و ۷۴ قطعه است.
با استفاده از نرم‌افزار اين سرگرمی می‌توان عكس‌های تهيه شده توسط مخاطب را نیز به پازل تبديل كرد.
سرگرمی «پازل ساز» شامل ۱۰ عدد قطعه زمينه، ۶۴ سری قطعات اصلی پازل در ۶ تنوع شكل و ۱۶ طيف رنگ خاكستری است.

مشخصات اسباب بازی
سال تولید : ۱٣٨۴
طراح اسباب بازی : اقتباسی