سرگرمی «جورچین طبقه‌ای ماهی‌های من»

گروه سنی : ٣ تا ۱٨ سال به بالا

گروه سنی: بالای ۳ سال

اين سرگرمی شامل ۹ قطعه چوبی رنگی در سه طبقه است.
هر طبقه از ۳ قطعه تشكيل شده.
با كنارهم چيدن هر سه قطعه چوبی در كنار هم شكل يک ماهی رنگی ساخته می‌شود.
اندازه ماهی‌های هر طبقه با هم متفاوت است.

مشخصات اسباب بازی
سال تولید : ۱٣٨٧
طراح اسباب بازی : اقتباسی