سرگرمی «پوستر کهکشان کلاه مکزیکی M۱٠۴ »

گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

گروه سنی: ۱۰ سال به بالا

اين پوستر برای آشنايی كودكان و نوجوانان با ويژگی‌های كهكشان مارپيچی M104 طراحی شده‌ است.
كهكشان مارپيچی M104 يا كلاه مكزيكی (سومبررو) در حاشيه جنوبی خوشه كهكشان‌های سنبله، نزديک‌ترين خوشه كهكشانی بزرگ به راه‌شيری قرار دارد.
اين كهكشان به پهنای پنجاه‌هزار سال نوری در فاصله ۲۸ ميليون سال نوری از ما است.

مشخصات اسباب بازی