سرگرمی «گردونه تصویر»

دسته : فکری
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا
شماره هولوگرام شورای نظارت : ٨٩/۱٠٣٧٨٣/٢

گروه سنی: بالای ۱۲ سال

«گردونه تصویر» از مجموعه مجسمه‌های مقوايی و متحرک است.
این سرگرمی از راهنمای محصول و صفحات مقوايی متعدد رنگی تشکیل شده است.
صفحات مقوایی با استفاده از چسب به یکدیگر متصل می‌شوند و سازه‌ای متحرک را ایجاد می‌کنند.
ساخت اين ماكت‌ می‌تواند اوقات سرگرم كننده‌ای برای مخاطبان فراهم آورد.

مشخصات اسباب بازی
سال تولید : ۱٣٨٩
طراح اسباب بازی : طاهر گل‌کار زاده