عروسک قارا کوسا (کوسا چیخارتماق)(دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان زنجان

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

از مراســم بسيار زيبا و جذاب منطقــه‌ي زنجان كه در اكثــر شهـرهاي زنجـان بـه آن مي پرداختند ، مراسم كوسا‌گلين بود كه يك مراسم زمستاني بسيار باشكوهي بود و حدوداً 40 روز از زمستان مانده مردم به اجراي آن مي‌پرداختند _ مراسم كوسا داراي 5 تيپ نمادين بود.

_  قاراكوسا در این مراسم، نمادي از سياهي و سردي و زمستان بود . قاراكوسا لباس سياه بر تن مي‌كرد و كلاهي روي سر مي‌كشيد  و دو شاخ بلند بر روي سر داشت.


مشخصات اسباب بازی
استان : زنجان
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : -
اندازه عروسک : ۴۵ سانتیمتر
عکاس : امیرحسن سلام‌زاده
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣ عدد
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده (کد٢۱٩)