عروسک گلی خانم (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی


در بهار و عید برای شادی و یاری کردن یکدیگر از این عروسک استفاده می‌شود.

نماد: دوستی – شادی و خوشحالی

مشخصات اسباب بازی
استان : خراسان شمالی
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : هدی فخر فاطمی
اندازه عروسک : ٢٢ سانتیمتر
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣ عدد
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده (٢٣٨)