عروسک چمچه خاله (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

عروسکی است که برای باران‌خواهی درست ‌شده ، جنس آن از چوب و پارچه است و با روش‌ها و شکل‌های متفاوتی درست می‌شده و هنگامی که باران نمی‌آمد، چمچه خاله را به خانه‌ها می‌بردند و از آن خانواده عدس و یا و.... درخواست می‌کردند و بچه‌ها در عین آن شعر می‌خواندند .

نماد: باران خواهی


مشخصات اسباب بازی
استان : خراسان شمالی
شهرستان : بجنورد
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : محبوبه مزینانی
اندازه عروسک : ٢۴ سانتیمتر
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣ عدد
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده (کد٢٣٧)