عروسک بوک (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

بوک عروسکی است که تنها با پارچه ساخته می‌شده و با پنبه و یا پارچه ریزه پر می‌شده است و صورتش نقاشی می‌شده است و گاهی برایش لباس و مو هم گذاشته می‌شده است.

نماد : سرگرمی


مشخصات اسباب بازی
استان : خراسان شمالی
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : یلدا شعبانی – کارشناس فرهنگی
اندازه عروسک : ٣٢ سانتیمتر
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣ عدد
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده (کد٢٣٣)