عروسک گلن پتی (زن) (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان خراسان شمالی - کانون مرکز بجنورد

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

پیشنیه عروسک مربوط به سالهای دور است و عروسکی است که تنها با پارچه درست می‌شده است وبه اسم خله پرتی هم در میان اقوام ترک منطقه معروف است و روش‌ها و انواع‌ مختلفی در ساخت دارد و از پارچه درست می‌شده است. 

نماد : جنبه سرگرمی مشخصات اسباب بازی
استان : خراسان شمالی
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : حمیده مظفر – کارشناس هنری
اندازه عروسک : ٣۱ سانتیمتر
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣ عدد
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده (کد٢٢٨)