عروسک حسینا (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند یک و سیار روستایی بیرجند

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

حسينا به همراه خواهرش هديه، در راه برگشت گله به آبادي گرفتار راهزن‌ها مي‌شوند. حسينا به دزدان با  پيشنهاد چوپاني و تهيه هر شب گوشت داغ، آن‌ها را خام كرده، راهزن‌ها با خوردن گوشت كباب شده به خواب مي‌روند. حسينا با آواز ني هديه را به فرار وا مي‌دارد و صبح زود خودش را هم به خواهرش مي‌رساند و به كمك اهالي گله را نجات مي‌دهند. دفاع از ناموس و اموال و شجاعت اين جوان سال‌هاست كه بين اهالي منطقه سينه به سينه نقل مي‌شود و شايد هم براي بچه‌ها شمايلي از آن به صورت نمادين عروسكي، آرزوي ديرينه خانواده‌هاي منطقه بوده.


مشخصات اسباب بازی
استان : خراسان جنوبی
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : -
اندازه عروسک : ۴٨ سانتیمتر
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣ عدد
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده (کد٧۶)