عروسک بی بی حور (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان خراسان جنوبی - مرکز کانون شهر فردوس

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

بي‌بي‌حور و بي‌بي‌نور شخصيت‌هاي مراد‌‌ده‌اي هستند كه نزد  مردم خراسان‌جنوبي بخصوص فردوس  از اهميت ويژه‌اي برخوردارند و مبناي آن داستاني است كه بچه‌اي يتيم توسط نامادري مورد آزار و اذيت قرار مي‌گيرد، او براي چراندن گاو زرد و ريسيدن پنبه به صحرا مي‌رود و به خواب رفته، گاو فرار مي‌كند و پنبه‌ها را باد مي‌برد. در حال جستجو كنار كوهي و در دهانه غار دو خانم نوراني را مي‌بيند كه يكي بر سر ديگ آماچ (نوعي آش) و ديگري در حال پختن كماچ (نوعي نان) هستند. آنها دخترك را پريشان مي‌بينند، علت را مي‌پرسند و دو بي‌بي به او كمك مي‌كنند تا گاو پنبه‌ها را پيدا كند به شرط آنكه نذر كند هر سال ديگ آماچ و كماچ پهن كند و به مردم بدهد.


مشخصات اسباب بازی
استان : خراسان جنوبی
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : -
اندازه عروسک : ۵٢ سانتیمتر
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣ عدد
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده