عروسک گلین چیتی (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان چهارمحال و بختیاری

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

گلینچیتی عروسک دهه های سی و چهل است که مختص شهر سامان بوده است. بین چند خانواده یکگلین چیتی بوده که دست به دست بین دختران می چرخیده است، هر وقت می خواستند گلینچیتی را از خانه ای به خانه دیگر ببرند همه دختران جمع می شدند و با آواز خواندن ودست زدن و شادی کردن گلین چیتی را به خانه­ی دختر بعدی می برند و چون این بردن باآواز و دست زدن و شادی همراه بوده، اسم عروسک با گلین همراه شده است که در ترکیگلین به معنای عروس است.نماد: جنبه سرگرمی داشته است.

مشخصات اسباب بازی
استان : چهارمحال و بختیاری
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده :
اندازه عروسک : ٣٣ سانت
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده