عروسک غفار اوزان (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان چهارمحال و بختیاری-مرکز سامان

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازیغفار اوزون مرد زشت دست و پا دراز بوده که بچه‌ها از آن می‌ترسیدند و معنای غفار اوزون در فارسی به غفار دست و پا دراز تعبیر می‌گردد. در دوره‌های قبل در شهر سامان غیر از کشاورزی و دامداری ، قالیبانی نیز مرسوم بوده که مادران با خامه‌های رنگی قالی این عروسک را درست می‌کردند.

مشخصات اسباب بازی
استان : چهارمحال و بختیاری
شهرستان : سامان
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : پریسا مهندس سامانی
مربیان: پریسا مهندس، ملیحه مردانی
اندازه عروسک : ٣۴ سانت
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده