عروسک بهیگ (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان چهارمحال و بختیاری- مرکز سورشجان

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

بهیگ در فرهنگ بختیاری یعنی زیبایی در وجه تسمیه این عروسک دو روایت وجود دارد. لال عروس: عروسکی که لال است و صحبت نمی‌کند. لار عروس: عروس که بلند قد است. این عروسک بیشتر جنبه سرگرمی و بازی داشته است چون از ابراز ساده ای جهت ساخت این عروسک استفاده می‌شد

مشخصات اسباب بازی
استان : چهارمحال و بختیاری
شهرستان : سورشجان
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : صغری عالیپور و طاهره حیدری
اندازه عروسک : ٢۵
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده