عروسک هل هله کوسه (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان چهارمحال و بختیاری - مرکز جونقان

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

این عروسک در زمانهای بسیار قدیم رایج بوده اند و قدمتی چندین ساله داشته و تقریباً چهل، پنجاه سالی است که دیگر خبری از حضور آنها نیست و کمتر در جایی دیده شده است و بیشتر در ذهن پیرزن‌ها و پیرمردها جای دارد.

نماد: برآورده شدن آرزوها و آمال و مبارزه با حوادث و بلایای طبیعی- این دو عروسک جهت طلب باران و در زمان خشکسالی کاربرد داشته اند.

مشخصات اسباب بازی
استان : چهارمحال و بختیاری
شهرستان : جونقان
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : فرزانه صالحی
اندازه عروسک : ۵۶ سانت
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده