عروسک خان بهیگ (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان چهارمحال و بختیاری- مرکز اردل

دسته : عروسک

با بررسی و کارشناسی و نیاز سنجی از خود کودکان در مورد بازی با عروسک، همچنین تولید نمونه‌های مختلف عروسک در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون و دستور مدیرعامل وقت با درخواست از تمام مراکز کانون در سراسر کشور برای مشارکت در ساخت عروسک‌های بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود این پروژه آغاز گردید. حاصل این طرح و پروژه گردآوری حدود 250 عروسک بومی و محلی از سراسر ایران است که به مرکز سرگرمی‌های سازنده ارسال شده است.

شرح اسباب بازی

بهیگ در فرهنگ هندو آریایی... بها گا( خدای خوشبختی در زناشویی) که باعث دوستی بین زن و شوهر می شود. بهاگا در زبان پهلوی به معنی تازه عروس است. و با توجه به ملودی خاص و کوبش دهل نشان از خبر خاصی می دهد.

این عروسک نماد کشاورزی و دامداری و زایش و جنبه های سرگرمی هم داشته است و در جشن های عروسی و در عید دیدنی ها کاربرد داشته است.

مشخصات اسباب بازی
استان : چهارمحال و بختیاری
شهرستان : اردل
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : مینا عبدی
اندازه عروسک : ٣۵
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣
عکاس : امیرحسن سلام‌زاده
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده