عروسک عاروس چی (دست ساز)

از عروسک ‌های بومی استان اصفهان-شهرستان ورزنه

دسته : عروسک

پس از بررسی و کارشناسی موضوع نیاز کودکان به بازی با عروسک و تولید نمونه‌های مختلف در مرکز سرگرمیهای سازنده، با دستور مدیر عامل وقت به تمام مراکز کانون در سراسر کشور درخواست ساخت عروسک بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود شد، که نتیجه آن حدود 250 عروسک بومی و محلی ایران است که به این مرکز ارسال گردد.

شرح اسباب بازی

عروسک عاروس چی در شهرستان ورزنه با قدمت 80 تا 100 سال توسط افراد مسن در این منطقهبرای کودکانشان تهیه می شده 

است. لازم به ذکر است که این عروسک با پارچه و کامواساخته می‌شده که پارچه چادر آنان از محصولات خود شهرستان به دلیل کشت پنبه در محلمی‌باشد. دامن و پیراهن عروسک توسط سازنده سوزن دوزی می‌شده است که این خود یکی ازدوخت های سنتی این منطقه می‌باشد و در حال حاضر زنانی که این مهارت را دارا می‌باشندبه دوخت و تهیه رو میزی دستمال و سفره‌های سنتی مبادرت می‌ورزند و منیع درآمدیبرای آنان می‌باشد. این زنان پارچه‌های کتانی خاص منطقه را نیز خود می‌بافند.موهای عروسک را با نخ‌های رنگی قالی به سر عروسک می‌دوختند و صورت عروسک را گلدوزیمی‌کردند .

مشخصات اسباب بازی
استان : اصفهان
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : زهرا رضایی - نمونه‌ساز بومی در منطقه
اندازه عروسک : ۴٢ سانتیمتر
تحقیق و گردآوری‌ : مریم آهکی - مربی مسئول مرکز ورزنه
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ۴ عدد
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده

منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده