عروسک سارای (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان آذربایجان شرقی-مرکز مراغه

دسته : عروسک

پس از بررسی و کارشناسی موضوع نیاز کودکان به بازی با عروسک و تولید نمونه‌های مختلف در مرکز سرگرمیهای سازنده، با دستور مدیر عامل وقت به تمام مراکز کانون در سراسر کشور درخواست ساخت عروسک بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود شد، که نتیجه آن حدود 250 عروسک بومی و محلی ایران است که به این مرکز ارسال گردد.

شرح اسباب بازی

مشخصات اسباب بازی
استان : آذربایجان شرقی
بخش : مرکز کانون مراغه
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : کارگروهی
اندازه عروسک : ٢٧ سانتیمتر
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣ عدد
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده