عروسک اللی خورتدی (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان اردبیل- مرکز شماره یک مشکین شهر

دسته : عروسک

پس از بررسی و کارشناسی موضوع نیاز کودکان به بازی با عروسک و تولید نمونه‌های مختلف در مرکز سرگرمیهای سازنده، با دستور مدیر عامل وقت به تمام مراکز کانون در سراسر کشور درخواست ساخت عروسک بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود شد، که نتیجه آن حدود 250 عروسک بومی و محلی ایران است که به این مرکز ارسال گردد.

شرح اسباب بازی

دو عروسک‌های گلین بالا و اللی خورتدی از عروسک‌های سنتی منطقه‌ی مشگین بوده و دارای قدمتی چند صد ساله می‌باشند . گلین بالاهایی که در این منطقه ساخته می‌شده دست و دهان نداشتند ، که این مساله ریشه در فرهنگ گذشته‌ی اهالی داشته که پدر شوهر نباید صدای گلین (عروس) را بشنود و به اصطلاح محلی (دیل توتا) . به جلیقه‌ی گلین بالا و اللی خورتدی سنجاق قفلی جهت دفع شراجنه و آل آروادی (موجود افسانه‌ای) و نیز سنگ‌هایی همچون گَوَز منجوقی جهت رفع چشم زخم می‌بستند .

مشخصات اسباب بازی
استان : اردبیل
شهرستان : مشگین‌شهر
بخش : مرکز شماره ۱ کانون مشکین شهر
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : نیر پیکام - مربی مرکز
اندازه عروسک : ۵٠ سانتیمتر
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣ عدد
عکاس : امیرحسن سلام‌زاده
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده