عروسک سارا گلین (دست ساز)

از عروسک‌های بومی استان اردبیل

دسته : عروسک

پس از بررسی و کارشناسی موضوع نیاز کودکان به بازی با عروسک و تولید نمونه‌های مختلف در مرکز سرگرمیهای سازنده، با دستور مدیر عامل وقت به تمام مراکز کانون در سراسر کشور درخواست ساخت عروسک بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود شد، که نتیجه آن حدود 250 عروسک بومی و محلی ایران است که به این مرکز ارسال گردد.

شرح اسباب بازی

آذربایجانی‌ها قهرمانان زیادی دارند. مثل بابک ... ستارخان ... کوراوغلی ... قاچاق نبی، که هر کدام سمبل شجاعت و دلیری هستند. اما قهرمانی که می‌خواهیم از او بگوییم کسی نیست به جز سارا یا سارای یا همان سارا گلین .

سارا در آذربایجان سمبل ظلم ستیزی ست. سارا در منطقه‌ای از ارسباران به دنیا آمد. در خانواده‌ای ایلاتی و عشایری و دنیا آمدنش مساوی بود با از دست دادن مادرش. و سارا شد تمام دنیای پدر ... و بعد از مدتی که زیبایی ظاهر و باطنش صد چندان شد ، تبدیل به دل‌خوشی طایفه و تبار خود شد ...

در این مدت همبازیش پسری بود که از او اسمی به جز خان چوچان در تاریخ ما نمانده‌است .... (( خان چوچانی یعنی چوپان خان ))

شهره‌ی زیبایی سارا در همه جا پیچید ....  

روزی که خان منطقه برای سرکشی به ارسباران آمد سارا را دید ... و چیزی که نباید می‌شد ... شد. خان به خانه که رسید به کارگزارانش دستور داد سارا را برایش بیاورند ... وقتی خبر به سارا رسید مخالفت کرد. خان متوسل به زور شد (( خان چوپان آن موقع در چراگاه بود ... البته در جایی نوشته‌اند مادرش بیمار بوده و خان‌چوپان در منطقه‌ای دیگر از او پرستاری می‌کرده است )) . خلاصه خان به وسیله‌ی زور سارا را با خود برد . و وقتی به رودخانه‌ای به نام آرپاچایی رسیدند .... سارا برای اینکه نشان دهد با ظلم سر جنگ دارد خود را به موج‌های خروشان آرپاچایی سپرد ....

والان سال‌هاست که در آغوش آرپاچایی‌ست ... آرپاردی سیللر سارانی

دیگر سارای را نمی‌بینیم که به خاطر مبارزه با ظلم در آغوش آرپاچایی باشد ...

تو را هر روز می‌بینم

که در بین بازوان رود آرمیده‌ای

و با نگاه غمناکت

ترانه‌ی سارا گلین را فریاد می‌کنی

آرپاچایی آشدی داشدی                   ارانی گوتدی قاشدی

آپاردی سیلر سارانی                      بیر قارا گوزلو بالانی

آپاچایی درین اولماز                      آخار سووی سرین اولماز

سارا کیمی گلین اولماز                  آپاردی سیللر سارانی

گیدون دییون خان چوپانا                گلمسین بو ییل موغانا

گلسه باتار ناحق قانا                    آپاردی سیللر سارانی

بیر قارا گوزلو بالانی


مشخصات اسباب بازی
استان : اردبیل
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : -
اندازه عروسک : ۴٠ سانتیمتر
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣ عدد
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
منبع : مرکز سرگرمیهای‌ سازنده