پرواز

دسته : اجتماعی
زیر رده : داستانک
گونه : فراواقعی(سورئال)
گروه سنی : سال
نویسنده : رضا رستمی

مطمئن بود در مسابقه نقاشی اول خواهد شد.

شرح داستان

مطمئن بود در مسابقه نقاشی اول خواهد شد.

او پرنده نقاشی اش را طوری کشیده بود که پرنده پر کشید و کاغذ نقاشی اش سفید ماند.

او هیچ مقامی را بدست نیاورد!

مشخصات داستان
سال انتشار : ۱٣٩۵