مداد رنگی های زیبا

دسته : عاطفی
زیر رده : داستانک
گونه : فراواقعی(سورئال)
گروه سنی : ۶ تا ۱٠ سال
نویسنده : ماهک شکوهمند - عضو افرینش های ادبی - استان گیلان

یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود .یک جا مداد ی بود که داخلش 7 تا رنگ بود .یک روز مداد رنگی ها داشتند با هم صحبت می کردند . مداد رنگی زرد گفت : من زیباترین رنگ دنیا هستم . خورشید زرد است .
آبی گفت : من از همه خوش رنگ تر هستم ،؛ دریا آبی است .
...

مشخصات داستان
زبان : فارسی