ماهک خواب قشنگی دید

دسته : عاطفی
زیر رده : داستانک
گونه : فراواقعی(سورئال)
گروه سنی : ۶ تا ۱٠ سال
نویسنده : ماهک شکوهمند - عضو افرینش های ادبی - استان گیلان

یکی بود یکی نبود. غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. شب بود. ماهک کتاب داستانی را که از کانون آورده بود ، خواند . بعد کتابش را بغل کرد و سرش را گذاشت روی بالش. چون می خواست خواب ببیند نویسنده شده. ماهک به خواب نازی رفت. خواب دید مرغک داخل کتاب کانون پر زد و آمد روی دستش نشست. ...

مشخصات داستان
زبان : فارسی