در دستهای آسمان

دسته : عاطفی
زیر رده : دلنوشته
گونه : فراواقعی(سورئال)
گروه سنی : ۱۱ تا ۱٨ سال به بالا
نویسنده : زهرا کریمی عضو ارشد مرکز شماره ٢ کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام

مي‌خواست با آن دست‌ها كه بزرگتر از دست كوچكش بود آسمان را بگيرد و ببوسد.

شرح داستان

او دختر كوچكي بود كه در سر انديشة پرواز داشت. مثل آن فرشتة خدا، مثل بابايش، مثل خيالش، مثل ذهنش،مثل اشك‌هايش. او دست‌هاي پدر را مي‌خواست. مي‌خواست با آن دست‌ها كه بزرگتر از دست كوچكش بود آسمان را بگيرد و ببوسد. اما... اما چقدر عجيب! آسمان او را ميان دستهاي خودش گرفت و بوسيد.

مشخصات داستان