گریة گربه

دسته : زیست محیطی
گروه سنی : ۱۱ تا ۱٨ سال به بالا
نویسنده : زهرا نادری –نوجوان- استان لرستان

صداي گريه مي‌آيد

گربه دارد گريه مي‌كند.

شرح داستان

صداي گريه مي‌آيد

گربه دارد گريه مي‌كند.

گريه‌هايي پر از دانه،

پر از دانه سياه

آخر

گربه براي

دانه‌هاي سياه بال‌هاي پروانه

گريه مي‌كرد

 صداي گريه مي‌آيد...

مشخصات داستان
سال انتشار : ۱٣٩۴