تلاطم رویا

دسته : عاطفی
زیر رده : داستانک ، متن ادبی
گونه : علمی-تخیلی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
نویسنده : زهرا آجنگان - عضو کانون پرورش فکری آستانه اشرفیه - استان گیلان

احساس نوجوان از فرا رسیدن بهار

شرح داستان

تلاطم رويا

 

  در میان تلاطم رویا، بوی خوش بهار به مشام میرسد. بهار درراه است  و در این حوالی قدم میزند و من به تماشای رویای او دعوت میشوم. بهار رضایت گلهای زیباست که از تنفسعطرسرسبزی، جانی تازه میگیرند.بهار شکستن سکوت شالیزارهای افسرده است که جستجوگرخوشههایطلاییشالیهستند.بهاررقص پرستوهای عاشق است که حس قشنگ خوشبختی را در گوش مردم عاشق میسرایند. بهارتماشای چشم دخترکی است که از پشت شیشهی بخار گرفتهی پنجرهاش تجلی اعجاب را دعا میکندو با لبخند بیاندوه،تعبیر عاشقانهی رویا را با وجودش میآمیزد. بهار سیاهی را به سکوتی ابدی فرا میخواند بهاردلم را میشویدو مرا تماشاگر احساس درختهای بیدار میسازد و چقدردلم عاشقانه خواهان وجود پاک بهار است. تا جوشش احساس مهربانی را به او هدیه کند.بهار روزنهی امید را روی پوست چروکیدهی زمین میگشاید و غم را  از وجود نازنینش میزداید. 

 

 زهرا آجنگان 

مرکزآستانه اشرفيه

مشخصات داستان
سال انتشار : ۱٣٩۵