مدرسه گندم ها

زیر رده : داستان کوتاه
گونه : علمی-تخیلی
گروه سنی : ٨ تا ۱۱ سال
نویسنده : سینا بهار لویی


یک گندم زار بود که مدرسه گندم های کلاس اولی بود.
آن ها یک عالمه معلم داشتند، مثل: جیر جیرک پیر ، عنکبوت دانا و کلاغ باز نشسته
آن ها چیز های زیادی یاد می گرفتند،
تا اینکه کشاورز از اداره ی گندم ها آمد تا از آن ها امتحان بگیرد .

اثر سینا بهار لویی 9 ساله از مرکز فرهنگی هنری بن ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهار محال و بختیاری است .

شرح داستان

 

یک گندم زار بود که مدرسه گندم های کلاس اولی بود. 

آن ها یک عالمه معلم داشتند، مثل: جیر جیرک پیر ، عنکبوت دانا و کلاغ باز نشسته 

آن ها چیز های زیادی یاد می گرفتند، 

تا اینکه کشاورز از اداره ی گندم ها آمد تا از آن ها امتحان بگیرد . نام امتحانشان درو بود. 

همه ی آن ها قبول نشدند. آن هایی که نمره ی بیست گرفتند را به آسیاب بردند. 

گندم هایی که قبول نشدند باید از اول شروع کنند . یعنی دوباره درس بخوانند 

یعنی کلاس کاشت ، داشت ، برداشت بروند .

مشخصات داستان
سال انتشار : ۱٣٩۶
زبان : فارسی