ضرب المثل های دیار تبرستان

دسته : اجتماعی
زیر رده : مثل‌ و‌ متل
گونه : ادبیات عامه
نویسنده : نیما خوشتامن

1) زِبون هم پلا یانِه هم بلا یانِه

نیما خوشتامن،11 ساله، روستای اوسا
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتابخانه پستی مازندران

شرح داستان

 • زِبون هم پلا یانِه هم بلا یانِه؛
 • معنی: سخن گفتن هم به ما سود می رساند هم ضرر می رساند.
 • حرف حرف یانه وا ورف یانه؛
 • معنی: حرف، حرف می آورد و باد برف می آورد.
 • بِز ره غمّ جان، قصاب ره غم پی؛
 • معنی: بز نگران جانش است و قصاب نگران چربی آن. (کسی که در هر شرایط به منفعت خودش فکر می کند.)
 • اتا دست جا چند تا هندونه گیرنه؛
 • معنی: با یک دست چند تا هندوانه می گیرند. (طمع کردن)
 • دست که نمک ندانه بِل ساتور بِن بوره؛
 • معنی: بشکنه دستی که نمک ندارد.
 • شاه که سِرِه خوانه چه کنه زیر دستون وشنایی جه بمیرن؛
 • معنی: شاه که سیر باشد چه کار دارد که زیر دستانش گرسنه اند (آدم ثروتمندی که فکر فقرا نیست)
 • آدم عجول یا چاه کفنه یا چلو؛
 • معنی: آدم عجول در چاه می افتد (آدم که عجله کند به مقصد نمی رسد.)

مشخصات داستان