ضرب المثل های دیار تبرستان

دسته : اجتماعی
زیر رده : مثل‌ و‌ متل
گونه : ادبیات عامه
نویسنده : الهه محکم کار

1) آسیه گو دوش نیه گنه زمین تپه چاله دارنه

الهه محکم کار،12ساله، روستای پنبه چوله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتابخانه پستی مازندران

شرح داستان

  • آسیه گو دوش نیه گنه زمین تپه چاله دارنه؛
  • کاربرد: عرضه ی انجام دادن کاری را ندارد بهانه گیری می کند.
  • آغوز دار سر اسّا صد نفر دره کتپل زندنه؛
  • کاربرد: پشت سر دختر جهت خواستگاری حرف های زیادی می زنند.
  • این اسبه مرغنه سیو کرک شنه؛
  • کاربرد: قدر پدر و مادر و ارزش آن ها را به موقع دانستن.

مشخصات داستان