تعطیلات تابستان نبود .....

اگر تعطیلات تابستان نبود .....

دسته : اجتماعی
زیر رده : متن ادبی
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٢ سال
نویسنده : محمد رجبی

گر تعطیلات تابستان نبود….

اگر تعطیلات تابستان نبود ما کودکان همانند دانه ای گرد برف درون گوی های برفی زندانی بودیم .

اگر تعطیلات تابستان نبود ما کودکان قربانی بزرگ این فاجعه بودیم .

شرح داستان

اگر تعطیلات تابستان نبود….

اگر تعطیلات تابستان نبود ما کودکان همانند دانه ای گرد برف درون گوی های برفی زندانی بودیم .

اگر تعطیلات تابستان نبود ما کودکان قربانی بزرگ این فاجعه بودیم .

تعطیلات بوی خوش کرفس را می دهد اما مدارس بوی گند سیرابی را می دهد .

ما کودکان خدا رو شکر می کنیم که تعطیلات تابستان هست .

درون مدرسه به ما خیلی سخت می گذرد و دقیقا شبیه جهنم است ، جهنم بی آتش .

بیشتر بچه ها از مدرسه خوششان نمی آید و نفرت دارند .

من اگز جای اداره ی آموزش و پرورش بودم نصف سال را تعطیل می کردم .

تعطیلات حس بسیار خوب و آرامش بخشی دارد و من عاشق تعطیلات هستم .

شهریور بوی گند مدرسه  را با خود می کشد و همین طور بوی بدبختی .

دیگر خبری از نوشابه  و ٱب میوه های تگرگی و خوشمزه نیست .

جناب آقای فتاحی لطفا تعطیلات را زیادتر کنید تا هم ما دانش آموزان شاد باشیم هم شما .

محمد رجبي 11 ساله از هشتگرد

مشخصات داستان