اگر من تنها به مریخ سفر می کردم ....

زیر رده : متن ادبی
گونه : طنز
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا
نویسنده : فاطمه موسوی

اگر من تنها به مریخ سفر می کردم ....
اول از همه برای خودم رئیس جمهوری می شدم و يه کشوری رو اداره می کردم اسم اون رو می گذاشتم موگرینی که هر کس وارد کشورم شد با کره ی مریخ سلفی بندازه.
و برای .......

مشخصات داستان