خرگوش خودخواه

دسته : عاطفی
زیر رده : داستان های مصور
گونه : علمی-تخیلی
گروه سنی : ۵ تا ٨ سال

داستان خرگوش خودخواه بازنویسی شده داستانی قدیمی به همراه تصویرگری مهریا پرواره مربی مرکز شماره 3 کرمانشاه ......

شرح داستان

مشخصات داستان
تصویرگر : مهریا پرواره
بازنویس : مهریا پرواره
زبان : فارسی