سلام ایرانی، صبح آدینه‌تون به خیر

دسته : داستان
زیر رده : داستانک
گونه : واقعی (رئال)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٧ سال
نویسنده : امیر حسین سلیمانی

امیر حسین سلیمانی نویسنده کلاس ششم عضو مرکز تخصصی ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران است.

شرح داستان

سلام ایرانی، صبح آدینه‌تان به خیر

حالم خیلی بد بود .حوصله خودم هم نداشتم .روی صندلی‌های ایستگاه منتظر قطار بودم .هر یک دقیقه انگار یک ساعت می‌گذشت .فردا امتحان داشتیم .یک کلمه هم نخونده بودم . بالاخره قطار اومد. شلوغ بود .به سختی خودم رو جا دادم. صدای آهنگ هدفن بغل دستی‌ام رو مخم بود .پله برقی‌ها خراب بود صدای راننده تاکسی‌ها از ورودی مترو می‌آمد: آزادی دونفر! مستقیم بیا مستقیم! سوار یکی از ماشین‌ها شدم. راه افتاد. مسیر کوتاه بود. نمی‌شد خوابید. چشم‌هایم به سختی باز بود.با چک و چونه زدن سر کرایه از ماشین پیاده شدم .سمت کوچه پیچیدم .به نظرم راه تموم نمی‌شد .پام به لبه‌ی جدول گیر کردو... از خواب پریدم .چشام روبه ساعت باز شد .


امیرحسین سلیمانی


Image result for ‫تصویر شلوغ مترو و اتوبوس‬‎

مشخصات داستان