طبیعت پاک

طبیعت پاک

دسته : عاطفی
زیر رده : داستان کوتاه
گونه : فراواقعی(سورئال)
گروه سنی : ٨ تا ۱٠ سال
نویسنده : محمدطه شاهسون

من آقای درخت هستم. در طبیعت زندگی می کنم محیط زندگی من غرق شادیست من صدای دل نشین و لذت بخش پرندگان را می شنوم بوی پونه های وحشی

شرح داستان


من آقای درخت هستم. در طبیعت زندگی می کنم محیط زندگی من غرق شادیست من صدای دل نشین و لذت بخش پرندگان را می شنوم بوی پونه های وحشی به مشامم می خورد. جوی آبی از زیر پایم می گذرد. هرروز صبح با تماشای قله بیدار می شوم به همین دلیل بانشاط هستم.

این هاباعث می شوند که به اهمیت آفریده های خدا بیشتر پی  ببرم. هفته گذشته عده ای دانش آموز برای گردش علمی به دامنه کوهی که من روی آن زندگی می کنم آمدندوگزارش های گروهی درمورد محیطی سالم نوشتند.

نماینده ی گروه چنین خواند:"ماازآلودگی شهر و آشغال ها و زباله ها به طبیعت پاک پناه آورده ایم."


محمدطه شاهسون

مشخصات داستان
زبان : فارسی