سوگ

دسته : عاطفی
زیر رده : حکایت
گونه : واقعی (رئال)
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
نویسنده : سیده زهرا حسینی

همه ی اینها کجا رفت؟ چرا جای خود را به بوی تند پارچه سیاه های روی دیوار داده اند؟

شرح داستان

سوگ

شب بی ستاره است، باد سردی می وزد، هوا هم دیگر با ما قهر است.

خانه بوی همیشگی اش را نمی دهد؛ بوی روزنامه های پخش شده روی فرش پدر، بوی خنده های علی و فاطمه موقع بازی، بوی خوش عطر مادر...!

همه ی اینها کجا رفت؟ چرا جای خود را به بوی تند پارچه سیاه های روی دیوار داده اند؟ چرا اینجا تنها سکوت حس می شود؟

سیده زهرا حسینی، 14ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک ساری