صدای پا

دسته : طبیعت
شاعر : سحر امیرخانلو
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : سپید

می شنوی صدای قدم هایش را؟

شعر

صدای پا

می شنوی صدای قدم هایش را؟

کسی پشت در است

در را باز کن

بهار آمده …

سحر امیرخانلو، 15 ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلوگاه