دعاهای پروانه ای

دست دعا

گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال
قالب شعر : سپید

دست‌های خسته‌ام را به سویت دراز می‌کنم
....
.....

شعر


دست‌های خسته‌ام را به سویت دراز می‌کنم

دعاهای پروانه‌ای من

روی گنبدت می‌نشینند

بال بال می‌زنند

تا تو آن‌ها را ببینی

دست‌های من را بگیر

دعاهای پروانه‌ای من

از راه دور آمده‌اند

 

فریبا نکویی، چهارم دبستان، مرکز تربت جام 

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی